top of page
Mikrohus | Levende Minihus

Prosessen.

Mikrohus | Levende Minihus

Komunikasjon.

VANLIGVIS TAR DET OMTRENT TRE TIL FEM MÅNEDER Å DESIGNE, BYGGE OG INNREDE DITT HUS. 

SEND EN TILBUDSFORESPØRSEL

DET ER GRATIS OG DU FÅR TILPASSET INFORMASJON OM DITT KOMMENDE PROSJEKT, HERUNDER KJØPSPRIS, SUPPLERENDE LØSNINGER, DETALJERT BESKRIVELSE OSV. FORESPØRSELEN ER IKKE BINDENDE!

01

Idéen din. Beskrivelse. Skisse. Tomten. Juridiske spørsmål. 

02

Tilbud.

03

Avtale. Tidsplan. Betalingsplan.

04

Juridisk rådgivning. Konsept. Design. Visualisering. Dokumenter for byggesøknad.

05

Teknisk design. Prosjektplanlegging.

06

Produksjon. Bygg. Innredning. Installasjon. Leveranse.

07

Sluttdokumentasjon. Erklæring om ferdigstillelse.

SEND EN TILBUDSFORESPØRSEL

DET ER GRATIS OG DU FÅR TILPASSET INFORMASJON OM DITT KOMMENDE PROSJEKT, HERUNDER KJØPSPRIS, SUPPLERENDE LØSNINGER, DETALJERT BESKRIVELSE OSV. FORESPØRSELEN ER IKKE BINDENDE!

Mikrohus | Levende Minihus

Prosjektet.

01

Byggemuligheter. Reguleringsplan.

02

Tegninger. Byggesøknaden. Dokumentasjon.

03

Tilvalg av hvitevarer, WC/dusj, lysarmatur, ventilasjon, kjøle og varme system osv.

04

Produksjon. 

05

Leveranse.

06

Bygg. Innredning. Installasjon. Montering av strøm, ventilasjon, vann og avløp.

07

Vedlikehold av minihus.

Rådgiving.

SEND EN TILBUDSFORESPØRSEL

DET ER GRATIS OG DU FÅR TILPASSET INFORMASJON OM DITT KOMMENDE PROSJEKT, HERUNDER KJØPSPRIS, SUPPLERENDE LØSNINGER, DETALJERT BESKRIVELSE OSV. FORESPØRSELEN ER IKKE BINDENDE!

Mikrohus | Levende Minihus

Betalingsplan Løsning nr. 1

SEND EN TILBUDSFORESPØRSEL

DET ER GRATIS OG DU FÅR TILPASSET INFORMASJON OM DITT KOMMENDE PROSJEKT, HERUNDER KJØPSPRIS, SUPPLERENDE LØSNINGER, DETALJERT BESKRIVELSE OSV. FORESPØRSELEN ER IKKE BINDENDE!

01

10% Ved signering av avtalen.

02

40% Når arkitekttegningene er ferdige. Ved produksjonsoppstart.

03

40% Ved oppstart av installasjon av hvitevarer, wc/dusj, lysarmatur osv.

04

10% Når huset er produsert.

05

Leveringskostnad. Når huset er levert på sted.

Betalingsplan Løsning nr. 2

01

10% Ved signering av avtalen.

02

For faktisk bestilt byggevarer eller underleverandørtjeneste. Betaling fortløpende.

03

For faktisk utførte tjenester. Ukentlig betaling. Fakturering skjer på etterskudd av gjennomførte arbeidstrinn.

04

Leveringskostnad. Når huset er levert på sted.

SEND EN TILBUDSFORESPØRSEL

DET ER GRATIS OG DU FÅR TILPASSET INFORMASJON OM DITT KOMMENDE PROSJEKT, HERUNDER KJØPSPRIS, SUPPLERENDE LØSNINGER, DETALJERT BESKRIVELSE OSV. FORESPØRSELEN ER IKKE BINDENDE!

Mikrohus | Levende Minihus

Betalingsplan Løsning nr. 3

01

10% Ved signering av avtalen.

02

0 % Ved oppstart. Dersom du leverer bankgaranti (betalingsgaranti) eller annen form garanti, skal dette også aksepteres av vår bank.

03

90% Når huset er ferdig. Før levering.

04

Leveringskostnad. Når huset er levert på sted.

SEND EN TILBUDSFORESPØRSEL

DET ER GRATIS OG DU FÅR TILPASSET INFORMASJON OM DITT KOMMENDE PROSJEKT, HERUNDER KJØPSPRIS, SUPPLERENDE LØSNINGER, DETALJERT BESKRIVELSE OSV. FORESPØRSELEN ER IKKE BINDENDE!

Mikrohus | Levende Minihus

Kontakt oss.

bottom of page